Zpracovávání osobních údajů

 

 1. Údaje, které byly Vámi uvedeny v kontaktním formuláři umístěném na www.realexreality.cz zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady ( EU ) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) společnost Realex Finance s.r.o, sídlem Ostrava, Vítkovice, 703 00, Zengrova 1134/88a, IČ: 268 80 130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka č. 29012 ( dále také jako „ Správce „ ). Kontaktní údaje Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to za účelem vyřízení nabídky nebo poptávky prodeje či pronájmu nemovitostí.
 2. Osobní údaje budou dále zpracovávány za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky týkajících se podobných služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení předem odmítnete.
 3. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní nebo mobilní číslo (dále také jako „ Údaje „ ) jsou zpracovávány v souladu s Vaší žádosti uvedené v kontaktním on-line formuláři umístěném na www.realexreality.cz jako nezbytné opatření před možným uzavřením smlouvy.
 4. Realex Finance s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaše elektronické kontaktní údaje ( email, telefonní nebo mobilní číslo ), tak na základě souhlasu, který může být z Vaší strany kdykoliv odvolán dopisem nebo prostřednictvím elektronického komunikačního prostředku. 
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
 6. Vyznačené osobní údaje jsou nezbytné pro vyřízení Vaší žádosti tak, aby Vám mohla být předložena adekvátní nabídka na prodej/koupi/pronájem nemovitostí.
 7. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, a to nejpozději k datu ukončení obchodního případu. Osobní údaje poskytnuté za účelem přímého marketingu budou zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
 8. Máte právo na přístup k osobním údajům a právo na jejich přenositelnost k jinému Správci. Dále máte právo na opravu osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování, nebo odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování. V případě, že svůj souhlas odvoláte, bude Správce oprávněn zpracovávat pouze základní identifikační údaje Vaší osoby v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, byl-li takový uzavřen, a dále po nezbytně nutnou dobu k ochraně svých oprávněných zájmů.
 9. Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku a osobní údaje budou vymazány.
 10. Bez Vašeho výslovného písemného souhlasu není Realex Finance s.r.o. oprávněna poskytnout Údaje třetím stranám, nepředá je do třetí země nebo mezinárodní organizaci a dále, že na základě Údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování Vaší osoby.
 11. Máte možnost seznámit se Zásadami pro ochranu osobních údajů Správce na adrese www.realexreality.cz.
 12. Vyplněním on-line formuláře stvrzujete udělení souhlasu sed zpracováním Údajů. Tento souhlas udělujte zcela dobrovolně, jste si plně vědom/vědoma všech svých práv z něho vyplývajících stejně jako jste plně informován a poučen o zpracování všech svých Údajů prováděných Správcem.
 13. Výslovně prohlašujete, že jste oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jste starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jste neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy, a že poskytnuté Údaje jsou pravdivé.
 14.  Máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)